Konfiguracja ISTA Rheingold (ISTA-D)

  • uruchamiamy program

  • klikamy w ikonkę kluczyka na górnym pasku

  • przechodzimy do zakładki : VCI Config (Konfiguracja VCI)

  • po lewej stronie na liście zaznaczamy pozycję: HO-ICOM / ENET local and ISIS network


Uwaga. Oprogramowanie będzie „widzieć” interfejs E-NET dopiero kiedy podepniemy go do gniazda OBD w samochodzie. Utworzy się wówczas połączenie sieciowe między komputerem a samochodem. Możemy wtedy uruchomić oprogramowanie.