Instrukcja konfiguracji interfejsu E-NET E-SYS V3 do serii F G I.


Interfejs diagnostyczny E-NET wymaga prawidłowego skonfigurowania karty sieciowej. Tylko wtedy będzie „widoczny” przez oprogramowanie, z którego będziemy korzystać. Należy postępować krok po kroku wg tego poradnika, wówczas będziemy mieć pewność powodzenia całej operacji.

1.Konfiguracja karty sieciowej.

 • przechodzimy do Panel sterowania > Sieć i Internet > Centrum sieci i udostępniania lub Panel sterowania > Centrum sieci i udostępniania

 • następnie po lewej klikamy na: Zmień ustawienia karty sieciowej

 • klikamy prawym przyciskiem myszy na pozycję: Ethernet > Właściwości

 • w oknie, które pojawi się odnajdujemy pozycję: Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i klikamy na niej lewym przyciskiem myszy, aby ją zaznaczyć

 • klikamy w przycisk: Właściwości

 • w nowym oknie zaznaczamy pozycję: Użyj następującego adresu IP

 • i wypełniamy pola w następujący sposób: Adres IP: 169.254.1.1 Maska podsieci: 255.255.0.0

 • klikamy ok w celu zatwierdzenia zmian

 
2. Konfiguracja ISTA Rheingold (ISTA-D)

 • uruchamiamy program

 • klikamy w ikonkę kluczyka na górnym pasku

 • przechodzimy do zakładki : VCI Config (Konfiguracja VCI)

 • po lewej stronie na liście zaznaczamy pozycję: HO-ICOM / ENET local and ISIS network


Uwaga. Oprogramowanie będzie „widzieć” interfejs E-NET dopiero kiedy podepniemy go do gniazda OBD w samochodzie. Utworzy się wówczas połączenie sieciowe między komputerem a samochodem. Możemy wtedy uruchomić oprogramowanie.